Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Nie wypalaj traw

N I E   W Y P A L A J M Y    T R A W

Przełom zimy i wiosny to od wielu lat okres, w którym znacząco wzrasta liczba pożarów łąk i nieużytków spowodowanych wypalaniem traw i pozostałości roślinnych. Zeszłoroczna sucha roślinność stanowi doskonały materiał palny, co w zestawieniu z dużą aktywnością ludzi w tym sektorze, skutkuje gwałtownym wzrostem pożarów. Człowiek odpowiada za ponad 94% przyczyn ich powstania, gdyż wśród ludzi od pokoleń panuje przekonanie, że wypalenie trawy spowoduje szybszy i bujniejszy odrost młodej trawy, poprawi jakość gleby a tym samym przyniesie korzyści ekonomiczne. Nic bardziej błędnego.

Negatywny wpływ wypalania traw

- Podczas pożarów mogą zginąć ludzie.

-Wypalanie to jedna z istotnych przyczyn zatruwania i tak już nadmiernie zanieczyszczonej atmosfery. Pożar wiąże się z uwalnianiem tlenku węgla oraz innych niebezpiecznych dla zdrowia i życia  związków chemicznych.

- Dym pochodzący z wypalania jest bardzo niebezpieczny nie tylko z powodu zatruwania atmosfery. Wypalanie traw nierzadko utrudnia również poruszanie się po drogach kierowcom. Gęsty dym ścielący się na drogach ogranicza widoczność, w wyniku czego, podobnie jak we mgle, może dojść do wypadków i kolizji.

-Wypalanie jest świadectwem braku kultury. Wypalacze kompromitują nas jako społeczeństwo w oczach gości i turystów zagranicznych. Wypalanie traw to zjawisko typowo polskie, nie występujące w Europie Zachodniej.

-Dobrze widoczny ogień, zwłaszcza wieczorem, powoduje lęk i stres u wielu osób, zwłaszcza starszych.

-Bezmyślne uśmiercanie roślin i zwierząt, a czasami nawet ludzi, poprzez wypalanie godzi w uczucia religijne wielu ludzi („nie niszcz, nie zabijaj”).

-Ogień nie tylko zabija żyjące w trawie zwierzęta i mikroorganizmy, ale także wyjaławia glebę.

-Każdy pożar, a co za tym idzie – każda interwencja, to duży wydatek. Sam przyjazd straży pożarnej do płonących traw generuje spore koszty.

-Wywołanie pożaru wskutek wypalania traw, skutkuje konsekwencjami prawnymi dla osób wypalających trawy

 

Źródło. Powiatowy program przeciwdziałania wypalaniu traw „STOP WYPALANIU TRAW” Powiatu      Chrzanowskiego - 2011