Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Piękan Wieś Opolska 2012

ow.jpeg


"Piękna Wieś Opolska 2012"


Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą nr 1947/2012 z dnia 13 marca 2012r. ogłosił piętnastą edycję Konkursu "Piękna Wieś Opolska 2012". Ze względu na jubileusz XV-lecia Programu Odnowy Wsi Konkurs z mottem przewodnim "XV lat Odnowy Wsi Opolskiej" został wzbogacony o dodatkową kategorię "Najpiękniejsza wieś XV-lecia Odnowy Wsi Opolskiej"

Ponadto jak co roku opolskie sołectwa mają możliwość ubiegania się o nagrody w kategoriach: "Najpiękniejsza wieś", "Najlepszy start w odnowie wsi", "Najlepszy projekt odnowy wsi" oraz "Najpiękniejsza zagroda wiejska".

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie

Termin nadsyłania zgłoszeń na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego (ul. Piastowska 14, 45-082 Opole) upływa 18 maja br.

Osobami do kontaktu w tej sprawie są: Pan Arkadiusz Głąb (tel. 77 44 82 124, e-mail:
a.glab@opolskie.pl ) oraz Pan Tomasz Przygoda z Referatu Rozwoju Wsi (tel. 77 44 82 123, e-mail: t.przygoda@opolskie.pl )

Regulamin Konkursu oraz wszystkie informacje dostępne są na stronie
www.odnowawsi.eu w zakładce Komunikaty.