Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Opolskie Kwitnące

kwitnace.jpeg

Zarząd Województwa już po raz kolejny ogłasza konkurs dla mieszkańców, samorządów lokalnych i instytucji z województwa opolskiego pn. "Opolskie Kwitnące".

Celem organizowanego już po raz czwarty konkursu „Opolskie Kwitnące” jest wyłonienie najpiękniej ukwieconych i zadbanych posesji prywatnych oraz terenów i obiektów publicznych w województwie opolskim. Realizacja Konkursu przebiega w ramach Planu Marketingu Regionalnego Województwa Opolskiego „Opolskie Kwitnące”, którego założeniem jest zachęcenie mieszkańców do aktywnego udziału w tworzeniu pozytywnego wizerunku ich najbliższego otoczenia. Konkurs stwarza także możliwość bezpośredniego wpływu na wygląd estetyczny okolicy, wzmacniając dodatkowo poczucie przynależności do danej społeczności lokalnej.

Działania podejmowane w ramach realizacji konkursowego celu są doskonałą promocją współpracy pomiędzy mieszkańcami. Powodują wśród nich pobudzenie aktywności oraz wpływają na wzrost świadomości ekologicznej.

Zgłoszenia do konkursu można przesyłać na adres Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu UMWO do 30 kwietnia 2012 r.
Regulamin Konkursu oraz formularz zgłoszeniowy: 
umwo.opole.pl/serwis/index.php