Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

NAUKA JEST PRZYJEMNA

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

logo www pokl.jpeg

NAUKA JEST PRZYJEMNA

Uczniowie bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach, które doskonalą i rozwijają ich umiejętności wypowiadania się, czytania i pisania, pracy z tekstem, a także wdrażają do stosowania w tekstach pisanych  poznanych zasad gramatycznych z języka niemieckiego. Uczniowie nauczyli się słownictwa z zakresu zimy, części ciała, zakupów, sklepu, itp., mają dostęp do nowoczesnych programów, w tym również piosenek i wierszy w wykonaniu dzieci niemieckich, gdzie pogłębiają możliwości językowe.

Zajęcia matematyczno-przyrodnicze usprawniają myślenie matematyczne w grach, szachach i rozwijają logiczne myślenie, uczniowie pogłębili również wiedzę ze zjawisk przyrodniczych i atmosferycznych.

Zajęcia  wzbogacają również wiedzę, zainteresowania, słownictwo i pojęcia z informatyki  w różnych programach komputerowych. Uczniowie mają dostęp do nowoczesnych programów komputerowych.

Na zajęciach plastyczno-rytmicznych uczniowie kształtują swoje umiejętności w różnych dziedzinach plastycznych i muzycznych, wykonują prace plastyczne, ćwiczenia muzyczno-rytmiczne, które poprawiają kontakt i odbieranie otaczający świat.

 Violetta Klimanek