Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Odnowa Wsi

ow.jpeg


Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, w ramach obchodów XV-lecia Opolskiego Programu Odnowy Wsi ogłasza konkurs na organizację przedsięwzięć promujących odnowę wsi oraz aktywnie włączających dzieci i młodzież do udziału w realizacji tych projektów. Celem konkursu jest zwiększenie zaangażowania młodych mieszkańców obszarów wiejskich w działania promujące swoje miejscowości, poprawa jakości życia, zaszczepienie u dzieci i młodzieży aktywnych postaw społecznych. W konkursie preferowane są przedsięwzięcia prezentujące dziedzictwo przyrodnicze, kulturowe i tradycje opolskiej wsi.

Spośród zgłoszonych przedsięwzięć nagrodzonych zostanie 20 najlepszych projektów ocenionych przez Komisję Konkursową. Laureaci Konkursu otrzymają równorzędne nagrody pieniężne w wysokości 2 000 zł.

Zgłoszenia przedsięwzięć do Konkursu mogą dokonać stowarzyszenia, jednostki samorządu terytorialnego lub inne organizacje pozarządowe, prowadzące działalność statutową w zakresie rozwoju obszarów wiejskich i odnowy wsi.

Do Konkursu mogą zostać zgłoszone przedsięwzięcia organizowane w okresie od 1 maja do 31 sierpnia 2012 roku. Termin nadsyłania zgłoszeń do dnia 15 września 2012 roku.

Regulamin Konkursu oraz wszystkie informacje dostępne są na stronie
www.odnowawsi.eu w zakładce Komunikaty.

Wydatek zostanie sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Schematu III Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.