Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

PRZYJAZNA SZKOŁA

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

rozmiar: 12,32 KB
pobrań: 1411
data: 2012-04-24 11:20:26

 

Ogłasza się nabór na stanowisko nauczyciela specjalisty do zajęć:

-logopedycznych,

-informatyczne,

-gimnastyka korekcyjna,

-plastyczne,

-taneczne,

-dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,

-instrumentalno-wokalne,

-teatralne,

-informatyczno-fotograficzne,

 

realizowanych w ramach projektu PRZYJAZNA SZKOŁA, poddziałanie 9.1.2 w szkołach podstawowych na terenie Gminy Bierawa.

Podanie wraz z dokumentami potwierdzającymi wymagane kwalifikacje należy składać do dnia 26.09.2012r . w Urzędzie Gminy w Bierawie (Sekretariat I piętro).

Szczegółowe informacje na temat zajęć można uzyskać w biurze projektu w Urzędzie Gminy w Bierawie oraz we wszystkich Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Bierawa.

 

Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

 

Biuro  projektu: Urząd Gminy Bierawa

ul. Wojska Polskiego 12, 47-240 Bierawa

tel: 77 4872 266, fax: 77 4872 262