Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

FAPA

 

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA 

Zapraszam do dyskusji za pośrednictwem platformy internetowej na temat polityki rolnej w UE zainicjowanej przez Holenderską Sieć Obszarów Wiejskich, wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa Holandii, Organizacją Młodych Rolników NAJK i Młodzieżowego Ruchu Żywności (YFM).

 

Kampania FoodPolitics.eu ma na celu ułatwienie podjęcia debaty publicznej w wymiarze europejskim, która przyczyni się do powstania nowej wizji polityki dotyczącej żywności. FoodPolitics.eu połączy rządy krajów członkowskich, interesariuszy i społeczności w Europie. Spodziewane jesienią 2012 wyniki debaty będą punktem wyjścia dla konferencji międzynarodowej.

 

Projekt ma charakter eksperymentalny, zakłada stworzenie wokandy dla dyskusji na poziomie europejskim dla zainteresowanych stron ze wszystkich państw członkowskich począwszy od stałych przedstawicieli rolnictwa poprzez nowych partnerów a kończąc na konsumentach zainteresowanych dobrym systemem żywnościowym w Europie.

Działania kampanii mogą Państwo śledzić na:

www.foodpolitics.eu,

www.facebook.com/foodpoliticseu

twitter  @foodpoliticseu

Informacja została zamieszczona na portalu

www.ksow.gov.pl

 

Serdecznie pozdrawiam,

 

Agata Markuszewska
Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA
00-930 Warszawa
ul. Wspólna 30
tel. +48 22 623 1922, fax +48 22 623 1909

 www.fapa.org.pl