Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

PRZYJAZNA SZKOŁA

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

rozmiar: 12,32 KB
pobrań: 1411
data: 2012-04-24 11:20:26

PRZYJAZNA SZKOŁA

Od października 2012 roku w szkołach podstawowych Gminy Bierawa realizowany jest projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:  PRZYJAZNA SZKOŁA.

 W Szkole Podstawowej w Dziergowicach w ramach tego projektu realizowane są zajęcia:

- dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,

- logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy,

 - rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych- zajęcia instrumentalno-wokalne.

 Uczniowie bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach, które dają im szansę na: uzupełnienie braków w wiadomościach i umiejętnościach z zakresu edukacji matematycznej, usuwanie wad wymowy oraz doskonalenie mowy już ukształtowanej. Uczniowie mają także szansę na  rozwijanie swojego  rozśpiewania oraz umuzykalnienia.

 mgr Alina Marek

077.jpeg

063.jpeg

048.jpeg

044.jpeg