Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

GOPS

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 logo gops.jpeg

Zapytanie ofertowe

(dotyczy zamówienia roweru)

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                                                     

ul. Wojska Polskiego 12

47-240 Bierawa

NIP: 749-15-32- 944,

REGON: 004502922-9095300052-3-861-53-513

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.  Przedmiotem zamówienia jest: zakup jednego roweru

2.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

a) rower:

- rama – stalowa typu łabędź

- kolor – bordo

- rozmiar – 18”

- wspornik siodła – amortyzowany, regulowany

- ilość biegów – 3

- piasta tył – 3-biegowa

- hamulec tył – nożny w piaście

- hamulec przód – V-brake

- manetki - 3-biegowe

- oświetlenie tył – diodowa lampa z podtrzymaniem BASTA

- oświetlenie przód – halogenowa z włącznikiem dynama

- suport – kompakt – łożyska maszynowe

- obręcze – aluminiowe

- siodło – szerokie DDK z elastomerem

- kierownica - miejska

- Gwarancja – 2 lata

         

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 2 tygodni od dnia zamówienia

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

Oferta powinna być:

- opatrzona pieczątką firmową,

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty lub też dostarczona osobiście na  adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Wojska Polskiego 12, 47-240 Bierawa do dnia 19-06-2012r. wraz z załączoną kserokopią odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru.

 

VI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 1 - Cena 100%           

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów telefonicznie.

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Pani Karina Musioł pod numerem telefonu 77 4872181

 

VIII. ZAŁĄCZNIKI

Wzór formularza ofertowego.

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Mgr Karina Musioł

 

Do pobrania:

DOCFORMULARZ OFERTOWY - rower.doc (165,50KB)

DOCZapytanie ofertowe.doc (245,00KB)