Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Opony

BEZPŁATNA

ZBIÓRKA ZUŻYTYCH OPON

Urząd Gminy Bierawa informuje,

że w dniu 12 października 2012r zostanie przeprowadzona zbiórka opon. Miejsce składowania : Przed swoją posesją .

Opony  należy wystawić do godziny 6.3o

W ramach zbiórki nie będą odbierane opony duże przemysłowe „FADROM”.Opony powinny być czyste, bez zanieczyszczeń (piasek, ziemia i inne) oraz bez felg.

Warunkiem odbioru opon jest ich wcześniejsze zgłoszenie do tut. Urzędu telefonicznie pod numerem tel. 774872266  wew. 124 lub osobiście w terminie do 10.10.2012r