Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

GOPS

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 logo gops.jpeg

Projekt LEPSZE JUTRO

Gmina Bierawa/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie w ramach Projektu Systemowego LEPSZE JUTRO Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w miesiącu czerwcu zakończył rekrutację.

Od dnia 23-07-2012r. przeprowadzone zostanie szkolenie z zakresu

doradztwa zawodowego – konsultacje indywidualne

Szkolenie ma na celu podniesienie kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych umożliwiających docelowy powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy.