Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

LEPSZE JUTRO

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 rozmiar: 7,76 KB
pobrań: 6364
data: 2012-06-05 13:28:25

Projekt LEPSZE JUTRO

 

W ramach Projektu Systemowego LEPSZE JUTRO Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez

Gminę Bierawa/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie

od sierpnia 2012r. rozpoczęły się

zajęcia z psychologiem – aktywizacja społeczna.

Szkolenie ma na celu szeroko rozumiane wsparcie w zakresie przygotowania i aktywnego funkcjonowania w życiu społecznym i zawodowym, uaktywnienie potencjału i motywacji do podejmowania działań proaktywnych, podniesienie poziomu samooceny, pobudzenie aspiracji zawodowych i edukacyjnych, nabycie umiejętności komunikacyjnych, wzrost zaufania we własne możliwości oraz poprawa relacji z innymi osobami.