Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

WFOSIGW

 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
ogłasza nabór wniosków
o udzielenie pożyczki dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw
 
www.wfosigw.opole.pl/
 
Rodzaj przedsiębiorców, którzy mogą ubiegać się o pożyczkę:
  • należący do kategorii mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców,
  • posiadający siedzibę na terenie województwa opolskiego i prowadzący działalność lub realizujący inwestycję na terenie województwa opolskiego,
  • przedsiębiorcy spoza województwa opolskiego realizujący inwestycję na terenie województwa opolskiego.
 
Przeznaczenie pożyczek:
  • pożyczki udzielane są na cele inwestycyjne i nieinwestycyjne bezpośrednio związane z podejmowaniem, prowadzeniem i rozwijaniem działalności gospodarczej przez wnioskodawcę,
  • pożyczka nie może być udzielona na zakup gruntów i na zakupy o charakterze konsumpcyjnym,  
  • pożyczka może być wykorzystana na każde zadanie spełniające „Kryteria wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu”
 
 
Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją można składać w siedzibie WFOŚiGW w Opolu
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15
 
 
Wnioski opracowane wg wzoru będą rozpatrywane na bieżąco.
 
 
Maksymalny okres od momentu złożenia prawidłowo sporządzonego wniosku o pożyczkę do dnia podjęcia decyzji
o udzieleniu lub odmowie udzielenia pożyczki wynosi 30 dni.
 
 
 
Szczegółowe warunki udzielania pożyczek określa „Regulamin udzielania pożyczek ze środków WFOŚiGW w Opolu dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw” a do spraw nie uregulowanych Regulaminem mają zastosowanie warunki wynikające z „Zasad udzielania i umarzania pożyczek, udzielania dotacji oraz dopłat do oprocentowania preferencyjnych kredytów i pożyczek ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu”.