Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Azbest

A Z B E S T

Urząd Gminy Bierawa uprzejmie informuje, że została podpisana umowa Nr 98/2012/G-04/OZ-ZOA/D z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na dofinansowanie w formie dotacji kosztów przedsięwzięcia pod nazwą „Demontaż i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bierawa”.

W wyniku realizacji zadania planowane jest osiągnięcie efektu rzeczowego i ekologicznego polegającego na unieszkodliwieniu nie mniej niż 17,64 Mg odpadów zawierających azbest.