Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

EFR

adrian.jpeg

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz

Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja mająca na celu „Zakup wyposażenia na potrzeby kuchni  w Domu Kultury w Bierawa” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania  „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów” – operacja, która nie odpowiada warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczynia się  do osiągnięcia celów tej osi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013