Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

LEPSZE JUTRO

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

rozmiar: 7,76 KB
pobrań: 6364
data: 2012-06-05 13:28:25

Gmina Bierawa/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie od dnia 01-06-2012r. do 31-10-2012r. realizował projekt LEPSZE JUTRO współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

PDFLEPSZE JUTRO.pdf (5,34MB)