Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Azbest

A Z B E S T

Gmina Bierawa złożyła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  w Opolu wniosek o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji na przedsięwzięcie zgodne z programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bierawa – nabór III.

Wniosek został poprzedzony naborem wniosków osób fizycznych z terenu gminy Bierawa chcących usunąć azbest ze swojej nieruchomości. Ogółem zostało złożonych 5 podań, co stanowi 7,95  tony ( 681m2) azbestu do utylizacji.

Przewidywane koszty określono na kwotę 10 513,80 zł.

Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi:

- 50 % kosztów kwalifikowanych ze środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie -  tj. 5 256,90 zł

- 35 % kosztów kwalifikowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu – tj. 3 679,83 zł

- 15 % udział własny Gminy Bierawa 1 577,07 zł

W dniu 11 grudnia 2012r została podpisana umowa na dotację Nr 136/2012/G-04/OZ-ZOA/D.