Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

D.Jazłowiecka


Danuta Jazłowiecka
Posłanka do Parlamentu Europejskiego

Opole, dn. 13 marca 2013 r.

 

Dziękuję za zainteresowanie programem „Kraina Uśmiechu” realizowanym rzez grupę inicjatywną „Opolskich Dziouch”, którego celem jest aktywizacja zawodowa młodzieży z województwa opolskiego. Uprzejmie informuję, że w ramach tego programu przystępujemy do realizacji projektu pod nazwą „Szybujące Orły”. W dniu 23 marca 2013 (sobota) o godzinie 11.00 organizuję w moim Biurze Poselskim przy ul. Łangowskiego 1/4 w Opolu spotkanie informacyjne dla młodzieży, która zostanie objęta projektem. Spotkanie poświęcone będzie omówieniu założeń projektu „Szybujące Orły” oraz uzgodnieniu wspólnej agendy działań.

Proszę zatem o przesłanie danych kontaktowych (e-mail, telefon), osoby która weźmie udział w przedmiotowym spotkaniu. Pragnę zaznaczyć, że spotkanie kierowane jest do młodzieży ponadgimnazjalnej, osób działających w Młodzieżowych Radach Gminnych lub innych organizacjach młodzieżowych.

Będę wdzięczna za przesłanie informacji drogą mailową na adres do dnia 19 marca br. Osobą do kontaktu w tej sprawie jest Pani Halina Kuliczkowska, tel. 77 453 10 38.


                                                                                                              Serdecznie pozdrawiam,
                                                                                                              Danuta Jazłowiecka