Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

KSOW

FUNDACJA PROGRAMÓW POMOCY DLA ROLNICTWA FAPA

OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW NA PROJEKTY

DO REALIZACJI W RAMACH PLANU DZIAŁANIA KSOW

NA LATA 2012-2013


Projekty mogą dotyczyć wyłącznie działania nr 5.1 w Planie działania Sekretariatu Centralnego KSOW na lata 2012-2013:

Pomoc techniczna dla współpracy międzyterytorialnej i transnarodowej

Wizyty studyjne mające na celu wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich.

Limit środków finansowych przeznaczonych na wszystkie projekty

w konkursie 400 000,00 zł.

Projekty powinny przede wszystkim dotyczyć współpracy polsko – węgierskiej w myśl porozumienia pomiędzy Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej i Ministrem Rozwoju Wsi Republiki Węgierskiej zawartym w dniu 24 września 2010 oraz zacieśniania współpracy w ramach Nordycko – Bałtyckiej Sieci Obszarów Wiejskich w zakresie rozwoju know-how, innowacyjności, transferu wiedzy i technologii na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i spójności terytorialnej. Inne  kierunki współpracy międzyterytorialnej i transnarodowej powinny zostać szczegółowo uzasadnione we wniosku. Wizyty studyjne mogą w programie przewidywać udział w targach, kongresach, konferencjach, kursach i warsztatach o charakterze międzynarodowym na terenie Polski i innych państw członkowskich UE.

Wnioski należy składać na formularzu załączonym do ogłoszenia wraz z wersją elektroniczną na informatycznym nośniku danych.

Termin składania wniosków:  od 15 marca do 4 kwietnia 2013 r.

więcej informacji:

http://ksow.gov.pl/nabory-wnioskow-sc-ksow/iii-nabor-wnioskow-w-ramach-planu-dzialania-sc-ksow-na-lata-2012-2013.html