Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Odbiór nieczystości

i3 - gif.gif

 

WYKAZ  PRZEDSIĘBIORÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIA

NA ODBIÓR  NIECZYSTOŚCI  CIEKŁYCH

 

Remondis Gliwice sp. z o.o

ul. Kaszubska 2

44-100 Gliwice

tel. 32-2310858

 

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

ul. Klasztorna 45 w Kuźni Raciborskiej

47-420 Kuźnia Raciborska

tel. 32-4147238

 

TOI TOI Polska sp. zo.o. ul. Płochocińska 29

03-044 Warszawa

tel. 22-6145979

 

Firma Handlowo-Usługowa „ ORZEPOWICZANKA”

Lucyna Cyran z siedziba w Rybniku

ul. Rudzka 193,

filia w Kuźni Raciborskiej ul. Tartaczna 3

tel. 324192260

 

Firma Produkcyjno – Usługowo - Handlowa KAROLEK

 Lubieszów ul. Bierawska 52, 47-244 Dziergowice

tel. 604413365