Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Czysty Region

  czysty region.jpeg

KOMUNIKAT

W związku z zapowiadanymi zmianami w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i trwającymi pracami nad nowym wzorem deklaracji uwzględniającym te zmiany prosimy mieszkańców gmin Związku Międzygminnego „Czysty Region” (Bierawa, Cisek, Głogówek, Izbicko, Kędzierzyn-Koźle, Kolonowskie, Krapkowice, Leśnica, Pawłowiczki, Polska Cerekiew, Reńska Wieś, Strzeleczki, Ujazd, Walce, Zdzieszowice) o NIE SKŁADANIE deklaracji w dotychczasowej formie. Termin jej złożenia ulegnie wydłużeniu i zostanie określony w odrębnej uchwale Zgromadzenia Związku.

Celem naszych działań jest przejęcie obowiązku wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych, który w chwili obecnej ciąży na właścicielu nieruchomości.  

 

Związek Międzygminny „Czysty Region” 

ul. Portowa 47

47-205 Kędzierzyn-Koźle

tel. 77 446 11 49 fax. 77 446 11 48

 NIP: 7492045956 REGON: 160223990

email: sekretariat@czystyregion.pl