Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

PRZYJAZNA SZKOŁA

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

rozmiar: 12,32 KB
pobrań: 1411
data: 2012-04-24 11:20:26

Od października 2012 roku w szkołach podstawowych Gminy Bierawa realizowany jest projekt: PRZYJAZNA SZKOŁA.

Szkoła Podstawowa  w Starej Kuźni

artykul w starym wordzie[1].jpeg

W zajęciach plastycznych uczestniczą uczniowie klas II – III. Jest to 10 osobowa grupa składająca się z 5 dziewczynek i 5 chłopców. Na pierwszych zajęciach została przeprowadzona diagnoza. Tematyka zajęć została tak zaplanowana, aby zajęcia były ciekawe i interesujące, aby każdy uczeń z ochotą w nich uczestniczył. Do tej pory uczniowie zapoznali się z barwami podstawowymi i pochodnymi. Ćwiczyły uzyskiwanie barw pochodnych z barw podstawowych, collage, malowanie pastą, tworzenie zwierzątek z pomponów i ozdobnych drucików oraz wyko konanie pracy z jesiennych liści. Zajęcia stały się bardziej atrakcyjne dla uczniów dzięki różnorodności zakupionych materiałów plastycznych z środków projektowych. Prace dzieci zdobią klasy lekcyjne oraz wyeksponowane są na korytarzu szkolnym. Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach plastycznych o czym świadczy wysoka frekwencja.

Zajęciami logopedycznymi objęto łącznie 5 dzieci – uczniów klas I – III. Grupę tę stanowi 2 chłopców i 3 dziewczynki. Zajęcia poświęcono na ćwiczenia usprawniające motorykę narządów artykulacyjnych i praksję oralną. Przeprowadzano ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, artykulacyjne i emisyjne oraz rozwijające myślenie ukierunkowane (logiczne). Ich celem było podniesienie poziomu artykulacji – korekta zaburzonych szeregów głosek oraz wzbogacenie słownictwa dzieci. Na zajęciach wykorzystano pomoce zakupione ze środków finansowych, pozostających do dyspozycji w ramach prowadzonego Projektu. Były to między innymi: logopedyczne gry planszowe: „Ślimak. Czterolistna koiczyna”,  „Logopedyczna sakiewka skarbów”, „Zamek Strachów. Pszczółki Śpioszki”; domina logopedyczne - Opozycje k- t, sz- s; wibrator logopedyczny; grę edukacyjną „Pamięć dźwiękowa”; „Zbawne opowiadania obrazkowe dla dzieci” i wiele innych. Pomoce logopedyczne w sposób znaczący wpłynęły na atrakcyjność zajęć i przyczyniły się do wzrostu zaangażowania i motywacji do pracy u dzieci.

Na zajęcia taneczne uczęszcza 8 dziewczynek z klas I- III. W ramach zajęć w miesiącu październiku i listopadzie przeprowadzono zabawy mające na celu integrację grupy: „Imię i gest”, „Ludzie do ludzi”. Dzieci uczyły się rozpoznawać wartości rytmiczne odwzorowując je ruchem, opracowały utwór „Wmurowanej piwnicy”, „Chodźcie do koła” rytmicznie z pałeczkami i tanecznie w kole. Za pomocą zabaw „Muzyczne kręgle”, „Dyrygent” uczyły się rozpoznawać zmiany w dynamice utworu. Dzieci zapoznały się z historią poloneza i rozpoczęły naukę kroku podstawowego, trzymania w parach oraz układu. Natomiast do utworu „Waka waka”Shakiry dziewczynki wykonały improwizację ruchową z dzwoneczkami i wstążkami. Zajęcia taneczne zyskały na atrakcyjności dzięki zakupionym przyborom i instrumentom.

W zajęciach informatyczno – fotograficznych uczestniczyło 11 uczniów ( 4 dziewczynki i 7 chłopców). Uczniowie podzieleni byli na dwie grupy. Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie po dwie godziny. W październiku uczniowie wychodzili w plener, aby wykonywać zdjęcia. Tematem była „Polska Złota Jesień” oraz „Ja i moi przyjaciele”. W listopadzie uczniowie zgrywali swoje zdjęcia z karty pamięci aparatów fotograficznych.  Następnie po selekcji zrobionych przez siebie zdjęć formatowali je i drukowali. Dzieci z chęcią przychodzą na zajęcia i podejmują się wyznaczonych im zadań dzięki czemu uzyskały 100% frekwencję.

Krzysik Katarzyna