Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Azbest

 

A Z B E S T

 

Komunikat Wójta Gminy Bierawa o dotacjach na usuwanie azbestu 

Gmina Bierawa planuje wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Opolu z wnioskiem o dotację na dofinansowanie zadań z zakresu  usuwania azbestu z terenu naszej Gminy. 

Wniosek obejmować będzie planowane prace z zakresu demontażu, zbierania, transportu  i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest ( nie obejmuje kosztów zakupu materiałów i pokrycia dachu)

W związku z powyższym ogłaszam w terminie do 28 lutego 2013 r nabór wniosków osób zainteresowanych pozyskaniem  dofinansowania na utylizację azbestu.

Zachęcam do złożenia wniosku o zamiarze dokonania tego przedsięwzięcia, który pozwoli to na zaplanowanie odpowiedniej kwoty dotacji z WFOŚiGW.