Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Pełno(s)prawni na rynku pracy

projekt.jpeg

„Pełno(s)prawni na rynku pracy – program aktywizacji społeczno- zawodowej osób niepełnosprawnych z woj. opolskiego”

 

Projekt realizowany jest  w ramach Programu  Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja integracji  społecznej” Działanie 7.4 „Niepełnosprawni na rynku Pracy”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (liderem projektu jest CTC Polska sp.z.o.o., partner projektu: Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych). 

Celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia na otwartym rynku pracy 45 niepracujących osób niepełnosprawnych z województwa opolskiego, poprzez zwiększenie ich kompetencji społecznych i zawodowych oraz zatrudnienie wspomagane. 

 

więcej inforacji:

DOCankieta_zgloszeniowa.doc (93,00KB)

DOCRegulamin Uczestnictwa w projekcie - ZATWIERDZONY.doc (119,50KB)