Dzisiaj jest niedziela, 16 grudnia 2018
Imieniny: Albiny, Sebastiana, Zdzisławy

  • Change language
Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

 Ogłoszenie

 Wójta Gminy Bierawa
z dnia   11 lutego 2013 roku
 
 
o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu
- działalności na rzecz mniejszości narodowych, przez organizacje pozarządowe i inne podmioty realizujące zadania publiczne
 
 
Ogłasza się, że po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu : działalności na rzecz mniejszości narodowych w roku 2013, dokonano wyboru niżej wymienionych ofert:
 

lp.   Nazwa podmiotu                         Tytuł projektu                                   Przyznana dotacja

1.   Towarzystwo Społeczno-         Bieżące utrzymanie świetlicy
       Kulturalne Niemców na           mniejszości niemieckiej
       Śląsku Opolskim                      w Lubieszowie                                            6.450,00 zł

2. Towarzystwo Społeczno-         Podtrzymywanie tożsamości
       Kulturalne Niemców na         mniejszości narodowej oraz
       Śląsku Opolskim                    integracja obywatelska mniejszości
                                                     niemieckiej  w ramach poznawania
                                                     dziedzictwa kulturowego mniejszości          7.670,00 zł

3.  Towarzystwo Społeczno-      Spotkanie integracyjne mieszkańców
       Kulturalne Niemców na      pochodzenia niemieckiego Gminy
       Śląsku Opolskim                  Bierawa w ramach spotkania
                                                   adwentowego                                                3.880,00 zł

 

 Łączna ilość ofert złożonych na rok 2013 wyniosła  3 na wnioskowaną kwotę 18.000,- zł

Dofinansowanie otrzymały 3 oferty na łączną kwotę  18.000,- zł.
Oferty powyższe spełniły wymagane kryteria wyszczególnione w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i ogłoszenia otwartego Konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących zadania pożytku publicznego w sferze zadań publicznych.
 
Z wnioskodawcą zostaną spisane odrębne umowy dotyczące realizacji poszczególnych projektów.
 
 
 
Wójt Gminy Bierawa
Ryszard Gołębowski