Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

PRZYJAZNA SZKOŁA

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

rozmiar: 12,32 KB
pobrań: 1411
data: 2012-04-24 11:20:26

PRZYJAZNA SZKOŁA

Od października 2012 roku w szkołach podstawowych Gminy Bierawa realizowany jest projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:  PRZYJAZNA SZKOŁA.

W Szkole Podstawowej w Dziergowicach w ramach tego projektu realizowane są zajęcia:

- dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,

- logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy,

- rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych- zajęcia instrumentalno-wokalne.

Uczniowie bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach, które zawierają elementy kształtujące wyobraźnię i poczucie rytmu, a także uczą pracy w zespole, poprawiają koncentrację i spostrzegawczość. Zajęcia prowadzone w naszej szkole dają uczniom również  szansę na uzupełnienie braków w wiadomościach i umiejętnościach z zakresu edukacji matematycznej.

Zajęcia logopedyczne są atrakcyjne dla uczniów ponieważ wykorzystywane są na nich specjalistyczne programy komputerowe, które pozwalają na indywidualne podejście do każdego ucznia.

   mgr Alina Marek

051 (2).jpeg 036.jpeg