Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

PRZYJAZNA SZKOŁA

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

rozmiar: 12,32 KB
pobrań: 1411
data: 2012-04-24 11:20:26

W gminie Bierawa od 1 października 2012 r.  ruszył po raz trzeci projekt współfinansowany przez Unię  Europejską w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod hasłem: PRZYJAZNA SZKOŁA. Projekt ten obejmuje uczniów klas I – III na szczeblu podstawowym. W projekcie biorą udział szkoły: w Dziergowicach, w Starej Kuźni, w Starym Koźlu i w Solarni.

 W Publicznej Szkole Podstawowej w Starej Kuźni w ramach projektu realizowane są następujące zajęcia:

- Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych – zajęcia plastyczne.

- Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie  uzdolnionych -  zajęcia taneczne.

- Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie  uzdolnionych – zajęcia informatyczno – fotograficzne.

- Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy.

 

Dzięki zaangażowaniu nauczycieli prowadzących zajęcia uczniowie bardzo chętnie biorą w nich udział. Nie bez znaczenia są pomoce naukowe zakupione dzięki funduszom unijnym do realizacji poszczególnych zajęć. Dzieci bardzo chętnie uczęszczają na zajęcia, ponieważ przez zakupiona pomoce i przybory stały się one dla uczniów bardziej atrakcyjne, a tym samym przyczyniły się do większego zaangażowania i wzrostu motywacji do pracy. Dzieci podczas zajęć pokonują swoje trudności z zakresu mowy, rozwijają zainteresowania fotografią oraz zdolności z dziedziny plastyki i tańca, a jednocześnie  doskonale się bawią z rówieśnikami. Swoją twórczość chętnie prezentują przy okazji:

-uroczystości szkolnych (tańce);

-wykonując m.in. wystawy prac plastycznych na gazetkach szkolnych, stroiki bożonarodzeniowe oraz ozdoby wielkanocne, kotyliony;

-wykonując dokumentację fotograficzną z imprez i uroczystości szkolnych, kalendarzy z okazji Dnia Babci i Dziadka itp.

 Katarzyna Krzysik

 P4300663.jpeg

P3150552.jpeg

P2140386.jpeg