Dzisiaj jest sobota, 25 września 2021
Imieniny: Aureli, Kamila, Kleofasa

  • Change language
Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Nieruchomości

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990r. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.), Komisja Inwentaryzacyjna w Bierawie zawiadamia, że w dniu 15 maja 2013 roku, został wyłożony na okres 30 dni, do wglądu publicznego w siedzibie Urzędu Gminy Bierawa, ul. Wojska Polskiego 12, 47-240 – pok. nr 8, spis inwentaryzacyjny dla nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Stara Kuźnia i Lubieszów.

W terminie 30 dni, osoba, której interes prawny dotyczy ustaleń zawartych w spisie inwentaryzacyjnym mienia, może zgłosić zastrzeżenia do Komisji Inwentaryzacyjnej.