Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Euro-Country

  euro-countrylogo.jpeg
 
W dniu 12 czerwca 2013 r. o godz. 10:00 w Farskiej Stodolej w Biedrzychowicach  odbędzie się szkolenie – doradztwo w zakresie przygotowania wniosków o przyznanie pomocy na realizację operacji z zakresu Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstwo oraz Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej. Szkolenie organizowane jest przez Lokalną Grupę Działania Euro Country z Zakrzowa obejmującą swoim działaniem gminy Głogówek, Lubrza, Pawłowiczki, Cisek, Bierawa, Reńska Wieś i Polska Cerekiew. Jest to jedna z ostatnich możliwości pozyskania środków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!