Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Światłowód

 

Ś w i a t ł o w ó d

Grupa MULITIPLAY uzyskała dofinansowanie ze środków unijnych na budowę sieci światłowodowej w Gminie Bierawa. Inwestycja ma na celu udostępnienie mieszkańcom gminy dostępu do szybkiego internetu oraz  telewizji cyfrowej. Inwestycja realizowana jest z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury sieci energetycznej TAURON. Podbudowa słupowa umożliwia podwieszenie światłowodu bez konieczności ingerencji w grunty. Nie ma potrzeby prowadzenia prac ziemnych a tym samym nie powoduje to naruszenia i uszkodzenia działek będących prywatną własnością. Inwestycja realizowana będzie na terenie miejscowości: Brzeźce, Stare Koźle, Bierawa, Grabówka, Korzonek, Ortowice, Lubieszów, Dziergowice i Solarnia. Jednak z uwagi na fakt, że kabel światłowodowy niejednokrotnie będzie musiał być podwieszony nad prywatnymi posesjami po trasie przewodów energetycznych konieczna jest zgoda tych właścicieli posesji nad którymi będzie przebiegać budowana linia. Zbieranie uzgodnień w tym zakresie zostało już rozpoczęte. Pracownik Biura Projektowego pracującego na rzecz Inwestora rozpoczął uzyskiwanie uzgodnień w tym zakresie w miejscowości Brzeźce i Stare Koźle. W trakcie uzyskiwania zgody na podwieszenie kabla nad posesjami prywatnymi właściciele mogą wyrazić chęć wykonania przyłącza światłowodowego do budynku. Przyłącze to zostanie wykonane nieodpłatnie na etapie prowadzenia prac budowlanych i umożliwi mieszkańcom  skorzystanie w przyszłości z usług świadczonych przez Grupę MULTIPLAY.

Informacje na temat oferty można uzyskać na stronie www.multiplay.pl lub pod numerem telefonu 77 5408840. Skorzystanie z oferty jest dobrowolne. Dziękujemy Państwu za współpracę przy realizacji inwestycji.