Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

LEPSZE JUTRO

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 rozmiar: 7,76 KB
pobrań: 6364
data: 2012-06-05 13:28:25

Projekt LEPSZE JUTRO

ZAPYTANIE OFERTOWE

(dotyczy szkoleń)

W związku z realizacją projektu LEPSZE JUTRO, w ramach działania 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, podziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w imieniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierawie (Zamawiający) zapraszam do złożenia oferty na wykonanie usługi szkoleniowej w ramach projektu LEPSZE JUTRO.
 

pobierz:

DOCformularz oferty na KURS OBSŁUGI KASY FISKALNEJ.doc (173,50KB)

DOCformularz oferty na KURS TWORZENIE I PIELĘGNACJA MAŁYCH OGRODÓW.doc (173,50KB)

DOCformularz oferty na SZKOLENIE Z ZAKRESU OBSŁUGI KOMPUTERA.doc (173,50KB)