Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Postanowienie Komisarza Wyborczego

 

Informacja

Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 14 października 2013r. została zwołana sesja Rady Gminy Bierawa celem złożenia ślubowania przez wójta gminy Bierawa Krzysztofa Marka Ficoń na dzień 21 października 2013r. (poniedziałek) o godz. 15:30