Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Przetarg

                                                                                                           Bierawa, 2013-10- 07

 

OGŁOSZENIE Nr 1

 

Wójt Gminy Bierawa ogłasza  I przetarg ustny nieograniczony.

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż samochodu ciężarowego przeznaczonego  do wywozu śmieci o numerze rejestracyjnym ODS 3442

Cena wywoławcza wynosi:  10 600 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 30.10.2013r o godz. 9.30 w siedzibie Urzędu Gminy Bierawa sala nr 24

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 1000 zł w gotówce nie później niż do dnia 30.10.2013r na rachunek bankowy Urzędu 12124031031111001050148508  lub w kasie Urzędu Gminy do godz. 9.00

Regulamin przetargu można odebrać nieodpłatnie w Urzędzie Gminy Bierawa.

Wadium winno być  wniesione w pieniądzu i ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy. Wadium wpłacone poprzez uczestnika przetargu, który wygrywa przetarg zaliczone będzie na poczet ceny nabycia samochodu.

Wadia wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zwrócone będą niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni, od dnia odwołania, unieważnienia przetargu lub zamknięcia przetargu wynikiem negatywnym.

Przed otwarciem przetargu należy okazać komisji przetargowej wpłatę wadium oraz dowód osobisty. Zastrzega się unieważnienie przetargu z powodu ważnych przyczyn.

Koszty związane z przeniesieniem własności pokrywa nabywca.

Bliższych informacji na temat samochodu i możliwości oględzin udziela Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie tel. 774872266 wew. 142

 

DOCSamochód ciężarowy przeznaczony do wywozu śmieci o nr rej. ODS 3442.doc (23,00KB)

 

 DSCN8785.jpeg

DSCN8786.jpeg

DSCN8787.jpeg

DSCN8788.jpeg

DSCN8790.jpeg

DSCN8791.jpeg

 DSCN8792.jpeg

DSCN8793.jpeg

DSCN8799.jpeg

DSCN8800.jpeg

DSCN8814.jpeg

Kopia DSCN8823.jpeg

Kopia DSCN8824.jpeg

DSCN8801.jpeg

DSCN8821.jpeg