Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Azbest

 

A Z B E S T

Gmina Bierawa złożyła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  w Opolu wniosek o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji na przedsięwzięcie zgodne z programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bierawa – nabór IV

Wniosek został poprzedzony naborem wniosków osób fizycznych z terenu gminy Bierawa chcących usunąć azbest ze swojej nieruchomości. Ogółem zostało złożonych 12 podań, co stanowi 28,650  tony ( 1890m2) azbestu do utylizacji.

Przewidywane koszty określono na kwotę 28 369,93 zł.

Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi:

- 50 % kosztów kwalifikowanych ze środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie -  tj. 14 184,97 zł

- 35 % kosztów kwalifikowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu – tj. 9 929,47 zł

- 15 % udział własny Gminy Bierawa  4 255,49 zł

W dniu 19 sierpnia 2013r została podpisana umowa na dotację Nr 49/2013/G-04/OZ-ZOA/D