Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

KONSULTACJE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

 

dniu 6 listopada 2013r. Wójt Gminy Bierawa zarządził przeprowadzenie konsultacji projektu rocznego Programu współpracy Gminy Bierawa z organizacjami pozarządowymi na rok 2014.

Do udziału w konsultacjach  uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których terytorialny zakres działania obejmuje obszar Gminy Bierawa.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie pisemnej.  Termin przeprowadzenia konsultacji wyznaczono od dnia 09 do 16 listopada 2013 r.

 

więcej>> www.bip.bierawa.pl

(dział ogłoszenia - organizacje pozarządowe)

 

 

PDFProjekt programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok.pdf (78,20KB)