Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

MPSZOK

Mobilne Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Informuje się, że na terenie Gminy Bierawa  zostały zorganizowane Mobilne Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  tzw. MPSZOK

 

W ramach tych punktów będą przyjmowane od mieszkańców następujące odpady:

- surowcowe (tzw. „suche” - Opakowania plastikowe, Papier i tektura, Opakowania metalowe, Opakowania wielomateriałowe)

- szkło opakowaniowe,

- odpady komunalne ulegające biodegradacji , w tym zielone,

- przeterminowane leki,

- chemikalia,

- zużyte baterie i akumulatory,

- odpady budowlane i rozbiórkowe (300 kg na mieszkańca/rok). 

- opony

 

UWAGA!

PRZYJĘCIE ODPADÓW NASTĄPI JEDYNIE ZA OKAZANIEM DOWODU OSOBISTEGO.

 

Poniżej podaje się miejsca MPSZOK i terminy zbiórki

 

Dziergowice

- Plac „ Heksy” ul. Kozielska naprzeciwko Kościoła

w dniu 16 listopada 2013r ( sobota) od 8.oo do 16.oo

 

Bierawa

- targowisko ul. Ks. Ottona Steiera

w dniu 23 listopada 2013r ( sobota) od 8.oo do 16.oo

 

Kotlarnia

- koło remizy strażackiej, obok transformatora ul. Gliwicka

w dniu 30 listopada 2013r ( sobota) od 8.oo do 16.oo

 

 

W dniu 30 listopada 2013r odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych ( np. meble i inne przedmioty wielkogabarytowe), zużytego sprzętu RTV, AGD oraz opon.

Odpady należy wystawić przed swoją posesją do godziny 6.oo