Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

GOPS


 

I N F O R M A C J A

dotycząca składania wniosków o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2013/2014

       Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie informuje, że osoby ubiegające się o świadczenia rodzinne na okres zasiłkowy od 01-11-2013r. do 30-10-2014r. powinny złożyć wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 października  2013r. 

      W przypadku, gdy osoby ubiegające się o świadczenia rodzinne  na okres zasiłkowy od 01-11-2013r do 30-10-2014r. złożą wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września 2013r., świadczenia rodzinne przysługujące za miesiąc listopad wypłacane będą do dnia 30 listopada 2013r. Natomiast osoby, które złożą wniosek wraz z dokumentami w okresie od 01-10-2013r. do 30-11-2013r., świadczenia rodzinne przysługujące za miesiąc listopad  otrzymają  do dnia 31 grudnia 2013r.

Wszelkich informacji udzielamy pod nr telefonu 77 4872 181