Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Azbest

Komunikat Wójta Gminy Bierawa

o dotacjach na usuwanie azbestu

 

Gmina Bierawa planuje wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu z wnioskiem o dotację na dofinansowanie zadań z zakresu  usuwania azbestu z terenu naszej Gminy.

Wniosek obejmować będzie planowane prace z zakresu demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest ( nie obejmuje kosztów zakupu materiałów i pokrycia dachu).

W związku z powyższym ogłaszam w terminie do 28 lutego 2014 r nabór wniosków osób zainteresowanych pozyskaniem  dofinansowania na utylizację azbestu.

Zachęcam do złożenia wniosku o zamiarze dokonania tego przedsięwzięcia, który pozwoli to na zaplanowanie odpowiedniej kwoty dotacji z WFOŚiGW.

 

Pobierz: DOCWniosek.doc (35,00KB)