Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

OGŁOSZENIE

 OGŁOSZENIE

 
W związku z uruchomieniem gminnej sieci kanalizacyjnej w sołectwach Solarnia
oraz przy ul. Wodnej w Dziergowicach informujemy, iż z dniem 28.03.2014r. istnieje możliwość podłączania instalacji kanalizacyjnych do gminnej sieci.
Zgłoszenia wykonanych podłączeń należy kierować do ZGKiM w Bierawie pod nr tel.: 77/4872-821 lub 77/4872-804 w. 139.