Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

8.3

 

 logo.jpeg


 

WÓJT  GMINY  BIERAWA

ogłasza  dodatkowy nabór do udziału w projekcie 

„Połączeni cyfrowo w Gminie Bierawa”  

w ramach działania 8.3.  „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”, Osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013    

Nabór wniosków od 26 lutego 2014r. do 12 marca 2014r.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa oraz Formularz Zgłoszeniowy wraz z załącznikami, dostępny jest w Sekretariacie Urzędu Gminy Bierawa a także na stronie internetowej www.bierawa.pl

„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość” Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

 

 Dokumenty do pobrania:

PDFzalacznik nr 1 - regulamin rekrutacji.pdf (264,72KB)

PDFzalacznik nr 2 - formularz zgloszeniowy.pdf (165,98KB)

PDFzalacznik nr 3 - deklaracja uczesnictwa w projekcie.pdf (183,57KB)

PDFzalacznik nr 4 - oswiadczenie o zamieszkaniu w gminie bierawa.pdf (175,30KB)

PDFzalacznik nr 5 - oswiadczenie.pdf (171,73KB)

PDFzalacznik nr 6 - brak komputera i internetu.pdf (166,85KB)

PDFzalacznik nr 7 - dane osobowe.pdf (167,83KB)

PDFzalacznik nr 8 - akceptacja reglaminu.pdf (166,47KB)