Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

8.3 Informatyk

 

 logo.jpeg


 

WÓJT  GMINY  BIERAWA

ogłasza nabór na informatyka do projektu

„Połączeni cyfrowo w Gminie Bierawa”

w ramach działania 8.3.  „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”, Osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Szczegółowe informacje:

PDFINFORMATYK.pdf (186,97KB)