Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego


Informuje się, że informacje związane z przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej 

www.bip.bierawa.pl - w dziale Ogłoszenia - Wybory

 

Obwieszczenie Wójta o numerach i granicach obwodów głosowania.jpeg

JPEGObwieszczenie Wójta o numerach i granicach obwodów głosowania.jpeg (180,88KB)


Informacja dotycząca udziału w pracach obwodowych komisji wyborczych

Informuje się, że Obwodową Komisję Wyborczą w wyborach do Parlamentu Europejskiego powołuje Wójt Gminy w składzie od 6 do 8 osób spośród kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych  lub upoważnione przez nich osoby.
W skład każdej komisji wchodzi również jedna osoba wskazana przez Wójta spośród pracowników samorządowych.
Kandydatami na członków obwodowych komisji wyborczych, zgłaszanymi przez pełnomocników komitetów wyborczych, mogą być tylko osoby ujęte w stałym rejestrze wyborców gminy.

W celu zgłoszenia chęci udziału w pracach obwodowej komisji wyborczej, należy zwrócić się bezpośrednio do pełnomocników komitetów wyborczych, które zarejestrowały w danym okręgu wyborczym  listy kandydatów do Parlamentu Europejskiego. Wykaz pełnomocników wyborczych oraz ich adresy dostępne są na stronie Państwowej Komisji Wyborczej (m. in. w wykazie złożonych zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego).

W przypadku zgłoszenia do składu obwodowej komisji wyborczej liczby kandydatów przekraczającej dopuszaczalny skład komisji, skład komisji ustala się w drodze publicznego losowania przeprowadzonego przez wójta.

Termin zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych upływa  w dniu 2 maja 2014r.  Zgłoszenia należy dokonywać w godzinach pracy Urzędu Gminy,  W dniu 2 maja 2014r. (piątek)  Urząd Gminy Bierawa jest czynny od 7:oo - 14:00

DOCdruk zgłoszenia kandydata do komisji wyborczych.doc (116,50KB)