Dzisiaj jest poniedziałek, 21 stycznia 2019
Imieniny: Agnieszki, Jarosława, Nory

  • Change language
Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

 

Ogłoszenie
 
Wójta Gminy Bierawa
z dnia   25 lutego 2014 roku
 
 
o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu
 działalności na rzecz mniejszości narodowych, przez organizacje pozarządowe i inne podmioty realizujące zadania publiczne
 
 
Ogłasza się, że po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych w roku 2014, dokonano wyboru niżej wymienionych ofert:
 
Lp.       Nazwa podmiotu              Tytuł projektu             Przyznana dotacja
 
1.    Towarzystwo Społeczno-      Bieżące utrzymanie świetlicy
       Kulturalne Niemców na         mniejszości niemieckiej 
       Śląsku Opolskim                   w Lubieszowie                                6.450,- zł
                             
 
2.   Towarzystwo Społeczno-     Podtrzymywanie tożsamości
      Kulturalne Niemców na        mniejszości narodowej oraz
      Śląsku Opolskim                 integracja obywatelska
mniejszości 
                                               niemieckiej w ramach poznawania 
                                               dziedzictwa kulturowego mniejszości
                                               niemieckiej                                        5.750,- zł
 
3.   Towarzystwo Społeczno-    Poznawanie historii i kultury mniejszości 
      Kulturalne Niemców na       niemieckiej  - kultura, obyczaje oraz    
      Śląsku Opolskim                 historia jarmarków bożonarodzeniowych 
                                              (Weihnachtsmarkt)                             5.800,- zł
                                              
                                                                      

Łączna ilość ofert złożonych na rok 2014 wyniosła  3 na wnioskowaną kwotę 18.000,- zł
Dofinansowanie otrzymały 3 oferty na łączną kwotę  18.000,- zł.
Oferty powyższe spełniły wymagane kryteria wyszczególnione w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i ogłoszenia otwartego Konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących zadania pożytku publicznego w sferze zadań publicznych.
 
Z wnioskodawcą zostaną spisane odrębne umowy dotyczące realizacji poszczególnych projektów.
 
 
                                                                               Wójt Gminy Bierawa
                                                                                mgr Krzysztof Ficoń
 
-->