Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

8.3 Lista osób

logo.jpeg


 

Lista osób zakwalifikowanych do projektu

„Połączeni cyfrowo w Gminie Bierawa” 

w ramach działania 8.3.  „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”, Osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

 

Lista osób zakwalifikowanych do projektu
PDFLista osób zakwalifikowanych do projektu.pdf (170,66KB)

 

Lista rezerwowa osób do projektu

 PDFLista rezerwowa osób do projektu.pdf (164,57KB)