Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Fundacja Aktywacja

Fundacja Aktywacja

 

Prowadzi nabór uczestników na szkolenia komputerowe ECDL  START i CORE. Szkolenie kończy się egzaminem i nadaniem Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych Polskie Towarzystwo Informatyczne.

ECDL (skrót od ang. European Computer Driving License), czyli Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych, jest dokumentem potwierdzającym, że jego posiadacz zdobył i potrafi wykorzystać wiedzę oraz praktyczne umiejętności w zakresie:

  • obsługi komputera
  • użytkowania popularnych programów (edytorów tekstu, arkuszy kalkulacyjnych i innych)
  • przygotowania prezentacji
  • swobodnego korzystania z Internetu

Certyfikat ECDL w obiektywny sposób zaświadcza o posiadaniu wiedzy i umiejętności komputerowych niezbędnych do codziennego używania komputera do pracy oraz w życiu codziennym. Dla pracodawcy Certyfikat ECDL jest obiektywnym źródłem informacji na temat rzeczywistych umiejętności w zakresie obsługi komputerów przyszłego lub obecnego pracownika. Otrzymanie certyfikatu ECDL może też służyć podniesieniu kwalifikacji zawodowych pracowników i doskonaleniu ich umiejętności. Dla pracownika jest poświadczeniem określonego i uznawanego w Europie oraz poza nią poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie obsługi komputera. Może być przepustką do awansu.  Dla poszukującego pracy jest dokumentem mogącym pomóc w znalezieniu pracy, szczególnie w dobie powszechnego wykorzystywania komputerów oraz budowy społeczeństwa informacyjnego. Dla ucznia i studenta jest dobrym wyznacznikiem, ile trzeba umieć w zakresie obsługi komputera, żeby poradzić sobie w przyszłości na rynku pracy. Certyfikat ECDL w Polsce jest wydawany i nadzorowany wyłącznie przez Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI).

 

Szkolenie kierowane jest do osób niepełnosprawnych lub osób powyżej 50 lat pełnosprawnych zatrudnionych bądź poszukujących pracy na terenie woj. Opolskiego

 

- w wieku 18-64

 - zamieszkujących teren woj.opolskiego

- posiadająych aktualne orzezenie o stopniu niepełnosprwawności

 - posiadająych bez zatrudnienia

Osoby zainteresowane proszę o kontakt z Bogną Bednarz

  Tel. 77 542 19 01

 Fundacja Aktywizacja

  ul. Ozimska 25, II piętro, pokój 8

 45-057 Opole.

Pobierz: PDFplakat ecdl.pdf (387,98KB)