Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Informacja

 indeks..jpeg 20120731100142_Logo_OCWIP.jpeg

Opolskie Centrum Wspierania inicjatyw Pozarządowych wspólnie z  siecią SPLOT oraz ogólnopolską Federacją Organizacji Pozarządowych zaprasza na Forum inicjatyw Pozarządowych Wojewóctwa Opolskiego, w dniach 2-3 czerwca 2014 roku w Opolu.

Miejsce: Zajazd U DZIADKA, Ul. Strzelecka 55, OPOLE

Wypełniony formularz prosimy przesłać do 26 maja 2014, do godz. 14.00

Pocztą, mailem (skan), faksem lub złożyć osobiście

OPOLSKIE CENTRUM WSPIERANIA INICJATYW POZARZĄDOWYCH

ul. Damrota 4/35-36, 45-064 Opole

tel. 77 441 50 25  faks: 77 441 50 25 wew. 103

e-mail:

 

W razie pytań prosimy o kontakt

Elżbieta Kucharska, e-mail: , 77 441 50 25, 731 705 807 (sprawy organizacyjne)

W przypadku przyjęcia mnie na forum zobowiązuję się do wzięcia w nim udziału. W przypadku konieczności rezygnacji przeze mnie z udziału w forum z przyczyn losowych, zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić organizatorów, nie później niż w dniu 30 maja do godz.12.00.

 

Pobierz: PDFzaproszenie 2-3.06.2014.pdf (595,21KB)

Pobierz: DOCFORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FIP.doc (811,50KB)