Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Subregion

  baza1_1378973255.jpeg

„Zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju Kędzierzyńsko-KozielskiegoSubregionalnego Obszaru Funkcjonalnego” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013Wnioskodawca: Gmina Kędzierzyn-KoźleNr  umowy: DPT/BDG-II/POPT/85/13

o przystąpieniu do sporządzenia Koncepcji kierunków rozwoju przestrzennego Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.   

 

Pobierz: DOCogłoszenie o przyst. do sporzadzenia Koncepcji dla poszczególnych gmin.doc (90,00KB)

Pobierz: PDFzałącznik do ogłoszenia CZ-B.pdf (2,40MB)