Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

OCRGwO

 

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu prowadzące Projekt „Transgraniczna sieć współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i rynku pracy”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Zaprasza firmy z kluczowych branż oraz Przedstawicieli jednostek otoczenia biznesowego do udziału w Projekcie.

 

Więcej informacji:

http://ocrg.opolskie.pl/a/2125/Rekrutacja_przedsi%C4%99biorcow