Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Subregion

subregion.jpeg

Stwórz podwaliny subregionu

Powstają strategia rozwoju oraz program zintegrowanych inwestycji terytorialnych subregionu kędzierzyńsko-kozielskiego.

 

Więcej informacji:

http://www.kedzierzynkozle.pl/portal/index.php?t=200&id=58134