Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Prelekcja

Serdecznie zapraszamy na prelekcje w zakresie realizacji Populacyjnego Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy.

Data: 24-06-2014 godzina: 11:00

Miejsce: Gminne Centrum Kultury i Rekrutacji w Bierawie.

Informacje: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 77 4872 181